Завод за интелектулану својину Републике Србије

е-Пријава је доступна на адреси: https://eusluge.zis.gov.rs/ZISEPrijave/

Напомена (13. децембар 2016. године):
Услед техничких проблема са сервисом е-Плаћање, преузимање инструкције за плаћање може бити привремено онемогућено. У овом случају, користите опцију "Плаћам на други начин" да би извршили подношење, а доказ о уплати одговарајућег износа доставите електронском поруком.

Упутства